Modlitwa powszechna wiernych

Panie Wszechświata i nasz dobry Boże, prosimy Cię…

  1. Za Ojca Świętego Franciszka o wszelkie łaski………….Ciebie prosimy….

  2. Za ludzi Kościoła: biskupów, prezbiterów, zakonników i zakonnice i za nas, świeckich wiernych – o nawrócenie szczerym sercem do Ciebie, Boże… Ciebie prosimy…

  3. Dla świata o sprawiedliwy pokój w krajach pogrążonych w wojnach i przemocy… Ciebie prosimy…

  4. Za Europę, by wróciła do swoich chrześcijańskich korzeni, o odrodzenie Bożego Ducha w nas, Europejczykach… Ciebie prosimy…

  5. Za naszą Ojczyznę, Polskę, by była praworządna, niezależna i Tobie wierna… Ciebie prosimy…

  6. Za środowisko, w którym żyjemy – nasze rodziny, sąsiadów, współpracowników z którymi jesteśmy na co dzień, o łaskę Ducha Świętego i przemianę serc… Ciebie prosimy…

  7. Za rządzących i za osoby piastujące jakąkolwiek władzę, oraz za tych, których wybraliśmy jako naszych przedstawicieli do parlamentu – o dary Ducha Świętego w realizowaniu honorowej i odpowiedzialnej służby publicznej… Ciebie prosimy…

  8. O dar nieba dla naszych przodków, którzy pracowali dla Ojczyzny poświęcając swoje siły, a często oddając dla niej zdrowie i życie… Ciebie prosimy…

  9. Za każdego z nas, którzy dzisiaj gromadzimy się wokół ołtarza, byśmy umieli z wdzięcznością doceniać to, kim jesteśmy i co powiadamy jako dziedzictwo poprzednich pokoleń i żebyśmy odważnie rozpoznawali nasze osobiste, indywidualne zadania życiowe służące dobru naszemu, innym ludziom i Polsce, a przez to Europie i światu… Ciebie prosimy…

Dobry Ojcze wysłuchaj modlitwy, które do Ciebie zanosimy przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Powrót na stronę główną